Spor Kulüplerinde Genel Kurul | Nasıl Yapılır ?

   Spor Kulüpleri olağan yani tüzüğünde belirtilen zamanlar örneğin; 3 yılda bir mayıs ayında ise 2020 yılının mayıs ayında en son yapıldığına göre 2023 mayıs ayında tekraren seçimli olağan genel kurul olur.

     Ya da ihtiyaç duyulduğu zamanlarda üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği, denetim kurulu veya yönetim kurulu kararı ile olağanüstü genel kurula gidebilirler.

   Spor kulüplerinin tüzüğünde yazana göre ardışık yıllarda mali ya da seçimli genel kurula gidebilirler.

 GENEL KURUL ÇAĞRISI

     Spor Kulübü yönetimi genel kurul çağrısı kararı aldıktan en az 15 gün önceden üyelerine duyurmak zorundadır. Duyuru şekli mahalli gazetede ilan yayımlayarak, kulübün resmi web sitesinde yayımlarak, e-posta, sms, taahütlü posta ya da yazı yoluyla üyelerine duyurabilirler. 

    Ancak bilinmelidir ki. Posta, sms, yazı gibi yollardan birinde üyelerden biri bile 15 gün evvelden haber almadığını iddia ederse genel kurulun iptalini hukuki açıdan isteyebilir. Ayrıcs denetim esnasında çağrı yapıldığına dair belgelerin sunumunda da bu yöntemler zor olabilir. Bu sebeple gazete ilanı ya da web sitesinde yayımlanması hem itiraza açık değildir. Hem de denetim esnasında kolay evrak sunulabilir. 

      GENEL KURULDA YAPILMASI GEREKENLER

   Genel kurul üyeleri kimliklerini göstererek ve hazırun cetveline imza atarak genel kurul salonuna geçerler.

 Başkan açılış konuşmasından sonra divan heyeti için adayları ister. Adayların genel kurul tarafından kabulünden sonra Divan heyeti oluşturulur. Divan başkanının çağrısı ile Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunur.

   Ardından ilan edilen gündemin metnine göre genel kurul icra edilir. Kurulların başkanları Yönetim ve denetim raporları okunur ve ibraya açılır.

 İlgili maddeler görüşülür seçimler gerçekleşir ve kapanış verilir.

    30 gün içerisinde sonuçlar gençlik spor il müdürlüğüne bildirilir.

İlgili Yazılar

Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Spor Derneği Kurmak

Spor derneği ya da spor kulübü kurmak istiyorsanız, 5253 sayılı dernekler kanununa tabi olarak, en az 7 kişi ile dernek kuruluşu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Spor derneği.

Dernekten Spor Kulübüne Çevirme Nasıl Yapılır?

    5253 Sayılı dernekler kanununa tabi olan spor kulüpleri dernek statüsünden 26 EKİM 2023 Tarihine kadar Genel kurul kararı ile tüzüklerini 7405 sayılı.

YORUM YAZIN