Spor Kulübü Defteri Nasıl Tutulur ?

Karar Defteri Nedir?

Kulüp yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun toplanması ile oluşan kararlar sırasıyla bu deftere işlenir. Her yıl karar sayısı 1’den başlar. Kararlar tükenmez kalemle yazılır. Yönetici imzaları ile karar metni arasında boşluk bırakılmaz. Üyelerin tamamı ile alınan kararlar oy birliği çoğunluğu ile kararlar oy çokluğu ile kabul edilmiş olur.

 Üye Kayıt Defteri Nedir?

Her üye yazılı olarak başvuru yapar. Yazılı başvuru evrak kayıt defterinin gelen kısmına işlenir. Yönetim kurulu kararı sonrasında üyeye kabulü yazılı olarak bildirilir. Evrak kayıt defterinin giden kısmına işlenir. Üyelik bilgileri ve giriş tarihi üye kayıt defterine işlenir.

 Evrak Kayıt Defteri Nedir?

Her gelen evrakın asılları ile her giden evrakın fotokopileri bu deftere işlenerek kaydedilir.

İşletme Defteri Nedir?

Bu defterin tasdiki noter onayı ile yaptırılır. Gelirler spor kulüpleri alındı belgesi ile alınan bağış, transfer gelirleri, sponsorluk vb. gelirler  banka girdileri de dahil olmak üzere işletme defterinin gelir kısmına işlenir. Spor kulübünün harcamaları da fiş, fatura, spor kulüpleri gider makbuzu, gider pusulası vb. belgelere dayandırılarak yapılır

Demirbaş Defteri Nedir?

Spor kulübünün kaşesi ve mühürü dahil olmak üzere tüm demirbaş eşyaları alındıkları ya da demirbaştan düşüldükleri tarihte dahil olmak üzere fatura seri numarası ile bu deftere işlenir.

Borç Alacak Defteri Nedir?

Spor kulübünün tüm aktif borç ve alacakları karşılıklı olarak bu deftere işlenir. 

İlgili Yazılar

Spor Kulübü Nasıl Kurulur | Spor Derneği Kurmak

Spor derneği ya da spor kulübü kurmak istiyorsanız, 5253 sayılı dernekler kanununa tabi olarak, en az 7 kişi ile dernek kuruluşu gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Spor derneği.

Spor Kulübü Yönetmeliği | Tescil Yönetmeliği Nedir?

8 Temmuz 2022 CUMAResmî Gazete Sayı : 31890YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Bakanlığından: SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİTESCİL YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç HükümleriAmaç.

YORUM YAZIN